Aktualności    Telefony    Przewodnik pacjenta    Przetargi    Praca
  BIP
  Nawigacja
Spółka
  Info

Szpital
  O nas
  Telefony
  Dane
  Przetargi
  Praca
  Zbiory Danych

Oddziały

Pracownie

Poradnie

  Sterylizacja
  Szkoła Rodzenia
  Nocna opieka
  Przewodnik pacjenta
  Informacje dla pracowników
  Ogród Nadziei

  
Dokumenty ubezpieczenia
Godziny pracy poradni i POZ
Godziny rejestracji w poradniach specjalistycznych i POZ
Pełnomocnik ds. praw pacjenta
Prawa pacjenta
Przyjęcie na oddział i pobyt na oddziale
Cennik


CENNIK

SZPITALE TCZEWSKIE  S. A.

 

Obowiązuje od 01.11.2013r.

Lp.

ODDZIAŁ CHIRURGICZNY ( w tym Ortopedia i Traumatologia Narządu Ruchu )

Cena

1

Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia

52,00 zł

 

ODDZIAŁ CHIRURGICZNY - Cennik odpłatnych usług medycznych dla pacjentów komercyjnych

Cena

1

Laparoskopowe usunięcie pęcherzyka żółciowego

3 600,00 zł

 

2

Klasyczne usunięcie pęcherzyka żółciowego

3600,00 zł

3

Przepuklina pachwinowa z użyciem siatki

3 100,00 zł

4

Przepuklina pachwinowa bez użycia siatki

2 600,00 zł

5

Przepuklina brzuszna

3 100,00 zł

6

Przepuklina pępkowa

3 100,00 zł

7

Żylaki kończyn dolnych  ( z saphenectomią)

3 100,00 zł

8

Żylaki kończyn dolnych ( bez saphenectomii)

2 600,00 zł

9

Żylaki odbytu – klasycznie

1 350,00 zł

10

Żylaki odbytu – metodą Barona ( gumkowanie)

1 300,00 zł

11

Szczelina odbytu

1 300,00 zł

12

Wycięcie zmiany skórnej z bad. hist –pat z twarzy

1 300,00 zł

13

Wycięcie zmiany skórnej z bad . hist.-pat. z innych okolic

700,00zł

14

Wycięcie kolejnej zmiany skórnej w trakcie jednej sesji

400,00zł

15

Inne koszty – pobyt w szpitalu

200,00 zł

16

Inne procedury indywidualne -  wycenione przez Z-cę Dyrektora ds. Medycznych korespondujące z wyceną NFZ, zaakceptowane przez Zarząd.

 

 

Lp.

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Cena

1

Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia

52,00 zł

 

Lp.

ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY

Cena

1

Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia

52,00 zł

 

 

Lp.

ODDZIAŁ POŁOŻNICZO - GINEKOLOGICZNY

Cena

1

Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia

52,00 zł

 

Lp.

ODDZIAŁ POŁOŻNICZO – GINEKOLOGICZNY- cennik odpłatnych usług medycznych dla pacjentów komercyjnych

Cena

1

Laparoskopia diagnostyczna

3 100,00 zł

2

Histeroskopia diagnostyczna

1 600,00 zł

3

Plastyka warg sromowych

2 100,00 zł

4

Inne koszty – pobyt w szpitalu

200,00 zł

5

KTG

25,00 zł

6

Zdjęcie szwów brzuch

50,00 zł

7

zdjęcie szwów krocze

50,00 zł

 

Lp.

ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY

Cena

1

Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia

52,00 zł

 

Lp.

ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Cena

1

Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia

52,00 zł

 

ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU  -

cennik odpłatnych usług medycznych dla pacjentów komercyjnych

l.p.

PROCEDURY ARTROSKOPOWE STAWU KOLANOWEGO 

Cena

1

Artroskopia lecznicza

3060,00 zł

2

Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego techniką jednopęczkową

6660,00 zł

3

Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego techniką

dwupęczkową

8360,00 zł

4

Rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego

6660,00 zł

 

Lp.

PROCEDURY  ARTROSKOPOWE STAWU BARKOWEGO

Cena

1

Artroskopia lecznicza

3360,00 zł

2

Artroskopia rekonstrukcyjna barku – 4 implanty

4100,00 zł

3

Artroskopia rekonstrukcyjna barku – 3 implanty

3915,00 zł

4

Artroskopia rekonstrukcyjna barku – 2 implanty

3730,00 zł

5

Artroskopia rekonstrukcyjna barku – 1 implant

3545,00 zł

 

Lp.

ARTROSKOPIA STAWU SKOKOWEGO BEZ IMPLANTÓW

Cena

1

Rekonstrukcja kompleksowa bocznego stawu skokowego

3960,00 zł

2

Artroskopia stawu skokowego bez implantów

3110,00 zł

3

inne koszty – pobyt w szpitalu

200,00 zł

 

Lp.

IZBY PRZYJĘĆ

Cena

1

Porada ogólna Izby Przyjęć ( bez badań diagnostycznych)

100,00 zł

 

Lp.

 

AMBULATORYJNE LECZNICTWO SPECJALISTYCZNE

Cena

1

Konsultacje specjalistyczne ( bez badań diagnostycznych)

100,00 zł

 

Lp.

PROCEDURY ZABIEGOWE W IZBACH PRZYJĘĆ

 I W PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH

Cena

1

Wydanie zaświadczenia lub orzeczenia

30,00 zł

2

Iniekcja domięśniowa

20,00 zł

3

Iniekcja podskórna

15,00 zł

4

Iniekcja dożylna

30,00 zł

5

Pomiar ciśnienia krwi

5,00 zł

6

Pomiar temperatury lub wagi ciała

5,00 zł

7

Zaopatrzenie chirurgiczne rany

55,00 zł

8

Opatrunek prosty

20,00 zł

9

Opatrunek złożony

30,00 zł

10

Zmiana opatrunku

20,00 zł

11

Ropnie i nacięcie do zaopatrzenia w znieczuleniu miejscowym

120,00 zł

12

Gips udowy ( dorosły)

120,00 zł

13

Gips udowy (dziecko)

100,00 zł

14

But gipsowy do kolana  ( dorosły)

70,00 zł

15

Tutor

95,00 zł

16

Gips krótki ( paluch)

40,00 zł

17

Longieta przedramie

55,00 zł

18

Longieta gipsowa  udowa

65,00 zł

19

Opatrunek gipsowy Desolta u dorosłego

120,00 zł

20

Opatrunek gipsowy Desolta u dziecka

100,00 zł

21

Opatrunek Desolta miękki

60,00 zł

22

Opatrunek gipsowy palca u ręki

35,00 zł

23

Opatrunek gipsowy u dorosłego powyżej łokcia

85,00 zł

24

Opatrunek gipsowy u dziecka powyżej łokcia

65,00 zł

25

Usuniecie szwów

30,00 zł

26

Zdjęcie gipsu

55,00 zł

27

Wycięcie częściowe wrastającego paznokcia

110,00 zł

28

Usunięcie paznokcia

200,00 zł

29

Wycięcie odcisku lub modzela

100,00 zł

30

Podanie leku p/gorączkowego (tabletka)

5,00 zł

31

Pobranie materiału do badań bakteriologicznych + probówka

20,00 zł

32

Pobranie krwi na posiew + probówka

30,00 zł

33

Pobranie moczu do badań bakteriologicznych przez cewnik

30,00 zł

34

Pobranie materiału do badań analitycznych ( krew, mocz)

15,00 zł

35

Pobranie krwi z katetera

20,00 zł

36

Płukanie żołądka

30,00 zł

37

Inhalacje

20,00 zł

38

Inhalacje z lekiem

25,00 zł

39

Wlewka doodbytnicza

20,00 zł

40

Założenie kanki doodbytniczej

10,00 zł

41

Założenie lub wymiana cewnika do pęcherza

110,00 zł

 

 

Lp.

PORADNIA MEDYCYNY PRACY

 

Cena

 

 

1

Badanie lekarskie z orzeczeniem bez badań diagnostycznych

( zakłady pracy z podpisaną umową i  współpracujących z Szpitalami Tczewskimi S.A.)

 

40,00 zł

 

 

2

Badanie lekarskie z orzeczeniem bez badań diagnostycznych      ( zakłady nie współpracujące z Szpitalami Tczewskimi S.A.) )

 

50,00 zł

 

 

2

Badanie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych bez badań diagnostycznych

 

40,00 zł

 

 

3

Badanie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych z badaniami diagnostycznymi ( rtg klatki piersiowej, morfologia)

 

65,00 zł

 

 

4

Badanie kierowcy A B T – wydanie orzeczenia

 

70,00 zł

 

 

5

Badanie kierowcy  A B T z  badaniami diagnostycznymi              ( w tym : konsultacja okulistyczna, audiogram, badania laboratoryjne podstawowe , poziom glukozy, EKG)

 

130,00 zł

 

 

6

Badanie kierowcy C D E  - wydanie orzeczenia wraz badaniami diagnostycznymi ( badania laboratoryjne, audiogram, konsultacje neurologiczne i laryngologiczne)

 

190,00 zł

 

 

 

 

Badania diagnostyczne w Poradni Medycyny Pracy

( cennik dla zakładów pracy z podpisaną umową i współpracujących z Szpitalami Tczewskimi S.A.)


 

 

7

Morfologia

 

6,00

 

 

8

OB

 

3,00

 

 

9

Badanie moczu ogólne

 

5,00 zł

 

 

10

Glukoza

 

4,00

 

 

11

Cholesterol całkowity

 

4,00

 

 

12

Trójglicerydy

 

4,00 zł

 

 

13

Kreatynina

 

4,00 zł

 

 

14

Biliburina

 

4,00 zł

 

 

15

ALAT

 

4,00 zł

 

 

16

Rtg klatki piersiowej

 

20,00 zł

 

 

17

EKG bez opisu

 

15,00

 

 

18

EKG z opisem

 

30,00

 

 

19

EKG wysiłkowe

 

100,00

 

 

20

Spirometria

 

20,00

 

 

21

Konsultacje lekarzy specjalistów: neurologa, laryngologa, okulisty ( jedna konsultacja)

 

30,00

 

 

Lp.

BADANIA  DIAGNOSTYCZNE

 

Cena

 

 

1

Badanie histopatologiczne za 1 szt

 

50,00 zł

 

 

2

Sekcja

 

260,00 zł

 

 

3

przechowywanie zwłok pacjenta powyżej 72 godzin za każdą rozpoczętą dobę

 

50,00 zł.

 

 

4

Biopsja aspiracyjna cienko igłowa ( 70,00 zł) + USG

 

150,00 zł

 

 

5

Biopsja aspiracyjna grubo igłowa

 

70,00 zł

 

 

6

USG – klatka piersiowa

 

80,00 zł

 

 

7

USG  -mózgowie

 

80,00 zł

 

 

8

USG – stawy biodrowe u dzieci

 

80,00 zł

 

 

9

USG – ginekologiczne (narządy rodne, miednica mała)

 

80,00 zł

 

 

10

USG – narządy powierzchowne (tarczyca, węzły chłonne, jądra, tkanka miękka, szyja)

 

80,00 zł

 

 

11

USG – jama brzuszna

 

80,00 zł

 

 

12

USG – piersi

 

80,00 zł

 

 

13

USG sutka

 

80,00 zł

 

 

14

USG tarczycy

 

80,00 zł

 

 

15

USG – położnicze (ciąża)

 

80,00 zł

 

 

16

USG – stawy

 

80,00 zł

 

 

17

USG –dopplerowskie tętnice szyjne

 

100,00 zł

 

 

18

USG –dopplerowskie tętnic dogłowowych

 

100,00 zł

 

 

19

USG –dopplerowskie jednej kończyny

 

120,00 zł

 

 

20

USG –dopplerowskie obu kończyn

 

200,00 zł

 

 

21

EKG

 

20,00 zł

 

 

22

EKG z opisem

 

30,00 zł

 

 

23

Próba wysiłkowa EKG

 

100,00 zł

 

 

23

Echokardiografia z doplerem

 

100,00 zł

 

 

24

Holter EKG

 

100,00 zł

 

 

25

Holter ciśnieniowy

 

100,00 zł

 

 

26

Spirometria

 

30,00 zł

 

 

27

Rektoskopia

 

120,00 zł

 

 

28

Rektoskopia z badaniem histopatologicznym

 

170,00 zł

 

 

29

Sigmoidoskopia

 

180,00 zł

 

 

30

Sigmoidoskopia z wycinkiem (uwzględnione  badanie histopatologiczne)

 

230,00 zł

 

 

31

Gastroskopia diagnostyczna

 

150,00 zł

 

 

32

Gastroskopia diagnostyczna z wykonaniem testu urazowego na obecność Helicobacter pylori

 

180,00 zł

 

 

33

Test urazowy ( jako dodatkowa procedura)

 

30,00 zł

 

 

34

Gastroskopia diagnostyczna z biopsją ( uwzględnione badanie histopatologiczne)

 

250,00 zł

 

 

35

Gastroskopia z założeniem sondy

 

500,00 zł

 

 

36

Kolonoskopia diagnostyczna

 

340,00 zł

 

 

37

Kolonoskopia diagnostyczna z biopsją (uwzględnione badanie histopatologiczne)

 

400,00 zł

 

 

38

Kolonoskopia z polipektomią (uwzględnione badanie histopatologiczne) – 3 polipy wielkości do 10 mm

 

1300,00 zł

 

 

39

Znieczulenie w pozycjach od 26 do 35 (na życzenie pacjenta)

 

Od 150,00 –do 250,00 zł

 

 

40

Pobranie wycinka histopatologicznego

 

50,00 zł

 

 

41

USG Dopplerowskie jednej kończyny

 

120,00 zł

 

 

42

USG Dopplerowskie obu kończyn

 

200,00 zł

 

 

43

ERCP

 

4000,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

BADANIA RTG

 

 

1

Klatka piersiowa PA  ( jedna projekcja)

 

25,00 zł

 

 

2

Klatka piersiowa  - boczne ( jedna projekcja)

 

20,00 zł

 

 

3

Klatka piersiowa PA + boczne- skos 

 

45,00 zł

 

 

4

Klatka piersiowa PA + bok z barytem

 

50,00 zł

 

 

5

RTG szczytów płucnych – celowane

 

22,00 zł

 

 

6

Dłoń AP – porównawcze  ( jedna projekcja)

 

25,00 zł

 

 

7

Dłoń AP + bok / skos   ( dwie projekcje)

 

30,00 zł

 

 

8

Palec dłoni AP + bok  ( dwie projekcje)

 

20,00 zł

 

 

9

Staw nadgarstkowy ( dwie projekcje)

 

30,00 zł

 

 

10

Stawy nadgarstkowe ( jedna projekcja)

 

25,00 zł

 

 

11

Staw nadgarstkowy AP + bok/ skos ( dwie projekcje)

 

30,00 zł

 

 

12

Przedramię  ( dwie projekcje)

 

30,00 zł

 

 

13

Staw łokciowy ( dwie projekcje)

 

30,00 zł

 

 

14

Staw łokciowy (jedna projekcja)

 

25,00 zł

 

 

15

Stawy łokciowe ( dwie projekcje)

 

32,00 zł

 

 

16

Kość ramienna  ( dwie projekcje)

 

30,00 zł

 

 

17

Wiek kostny

 

20,00 zł

 

 

18

Kręgosłup szyjny ( dwie projekcje)

 

35,00 zł

 

 

19

Kręgosłup szyjny (cztery projekcje)

 

60,00 zł

 

 

20

Kręgosłup piersiowy TH ( dwie projekcje)

 

40,00 zł

 

 

21

Kręgosłup piersiowy TH – L  AP ( jedna projekcja)

 

35,00 zł

 

 

22

Kręgosłup piersiowy TH – L  AP + bok  ( dwie projekcje)

 

40,00 zł

 

 

23

Kręgosłup L-S  - AP + skosy ( dwie projekcje)

 

40,00 zł

 

 

24

Kręgosłup L-S   - skosy ( dwie projekcje)

 

40,00 zł

 

 

25

Kręgosłup L-S -  czynnościowe

 

40,00 zł

 

 

26

Żebra  ( dwie projekcje)

 

35,00 zł

 

 

27

Staw barkowy  ( jedna projekcja)

 

25,00 zł

 

 

28

Staw barkowy AP +  osiowo ( dwie projekcje)

 

35,00 zł

 

 

29

Staw mostkowo-obojczykowy

 

20,00 zł

 

 

30

Obojczyk  ( jedna projekcja)

 

20,00 zł

 

 

31

Mostek  ( jedna projekcja)

 

24,00 zł

 

 

32

Mostek ( dwie projekcje)

 

35,00 zł

 

 

33

Palce dłoni- każdy jeden lub wszystkie ( dwie projekcje)

 

20,00 zł

 

 

34

Palce stóp-każdy jeden lub wszystkie ( dwie projekcje)

 

20,00 zł

 

 

35

Stopa AP +  bok /skos ( dwie projekcje)

 

30,00 zł

 

 

36

Stopy  AP( jedna projekcja)

 

25,00 zł

 

 

37

Stopy ( trzy projekcje)

 

40,00 zł

 

 

38

Kość piętowa – bocznie  ( jedna projekcja)

 

20,00 zł

 

 

39

Kość piętowa – bocznie + osiowo ( dwie projekcje)

 

30,00 zł

 

 

40

Rzepka- osiowo  ( jedna projekcja)

 

22,00 zł

 

 

41

Staw skokowy AP ( jedna projekcja)

 

25,00 zł

 

 

42

Staw skokowy AP + bok ( dwie projekcje)

 

30,00 zł

 

 

43

Stawy skokowe AP + bok ( trzy projekcje)

 

40,00 zł

 

 

44

Podudzia AP + bok ( dwie projekcje)

 

30,00 zł

 

 

45

Uda ( dwie projekcje)

 

35,00 zł

 

 

46

Staw kolanowy ( jedna projekcja)

 

25,00 zł

 

 

47

Staw kolanowy ( dwie projekcje)

 

30,00 zł

 

 

48

Stawy kolanowe(porównawcze, AP + bok, osiowo) trzy projekcje

 

40,00 zł

 

 

49

Stawy biodrowe  ( jedna projekcja)

 

25,00 zł

 

 

50

Stawy biodrowe ( dwie projekcje)

 

35,00 zł

 

 

51

Miednica + stawy biodrowe  ( jedna projekcja)

 

35,00 zł

 

 

52

Staw krzyżowo – biodrowy

 

28,00 zł

 

 

53

Kość krzyżowa  ( dwie projekcje)

 

35,00 zł

 

 

54

Celowane  lub styczne ( jedna projekcja)

 

15,00 zł

 

 

55

Kość ogonowa AP + bok ( dwie projekcje)

 

35,00 zł

 

 

56

Jama brzuszna  ( jedna projekcja)

 

22,00 zł

 

 

57

ERCP  ( jedna projekcja)

 

66,00 zł

 

 

58

Wole zamostkowe z kontrastem  ( jedna projekcja)

 

50,00 zł

 

 

59

Czaszka  ( dwie projekcje)

 

35,00 zł

 

 

60

Celowane  siodełka tureckiego  ( jedna projekcja)

 

22,00 zł

 

 

61

Twarzoczaszka, łuki jarzmowe  ( jedna projekcja)

 

25,00 zł

 

 

62

Nos  ( jedna projekcja)

 

20,00 zł

 

 

63

Oczodoły  ( jedna projekcja)

 

25,00 zł

 

 

65

Zatoki ( jedna projekcja)

 

25,00 zł

 

 

66

Podstawa czaszki     ( jedna projekcja)                    

 

20,00 zł

 

 

67

Żuchwa  ( jedna projekcja)

 

20,00 zł

 

 

68

Żuchwa bocznie wg Ejslera + PA  ( jedna projekcja)

 

30,00 zł

 

 

69

Stawy skroniowo – żuchwowe ( cztery projekcje)

 

50,00 zł

 

 

70

Ślinianki

 

30,00 zł

 

 

71

Uszy  ( cztery projekcje)

 

50,00 zł

 

 

72

Ząb

 

14,00 zł

 

 

73

Żołądek i dwunastnica

 

55,00 zł

 

 

74

Pasaż przewodu pokarmowego

 

85,00 zł

 

 

75

Wlew doodbytniczy

 

100,00 zł

 

 

76

Urografia z kontrastem

 

200,00 zł

 

 

77

Urografia bez kontrastu

 

150,00 zł

 

 

78

Fistulografia

 

150,00 zł

 

 

79

zdjęcie dodatkowe małe

 

15,00 zł

 

 

80

zdjęcie dodatkowe duże

 

18,00 zł

 

 

81

RTG pantomograficzne

 

40,00 zł

 

 

82

RTG cephalometryczne - cyfrowe

 

45,00 zł

 

 

83

RTG pantomograficzne - cyfrowe

 

45,00 zł

 

 

84

Mammografia

 

90,00 zł

 

 

85

Mammografia jednej piersi

 

50,00 zł

 

 

86

Wynik badania z opisem na płytce CD

 

12,00 zł

 

 

87

Opis wyniku badania

 

10,00 zł

 

 

 

 

Lp.

BADANIA LABORATORYJNE

Cena

 

 

 

ANALITYKA OGÓLNA

 

 

 

 

1

Badanie ogólne moczu

 

11,00zł

 

 

 

HEMATOLOGIA

 

 

 

 

2

Morfologia 18-Parametrowa

 

16,00 zł

 

 

3

OB

 

9,00 zł

 

 

4

Rozmaz krwi obwodowej

 

6,00 zł

 

 

4

Retikulocyty

 

9,00 zł

 

 

5

Płytki krwi – cytrynian  (PLT)

 

11,00 zł

 

 

9

Gazometria

 

11,00 zł

 

 

 

BADANIA  BIOCHEMICZNE

 

 

 

 

10

Glukoza

 

10,00

 

 

11

Białko całkowite

 

10,00

 

 

12

ALT – aminotransferaza alaninowa

 

10,00

 

 

13

AST- aminotransferaza asparaginiowa

 

10,00

 

 

14

Allbumina w surowicy

 

10,00 zł

 

 

15

Amylaza

 

17,00 zł

 

 

16

Amylaza trzustkowa

 

30,00 zł

 

 

17

Białko C – reaktywne( CRP )

 

23,00 zł

 

 

18

Białko całkowite

 

10,00 zł

 

 

19

Biliburina bezpośrednia

 

10,00 zł

 

 

20

Biliburina całkowita

 

10,00 zł

 

 

21

Chlorki

 

10,00 zł

 

 

22

cholesterol całkowity

 

10,00 zł

 

 

23

cholesterol HDL

 

10,00 zł

 

 

24

cholesterol LDL

 

10,00 zł

 

 

25

Cynk w surowicy

 

59,00 zł

 

 

26

Etanol

 

33,00 zł

 

 

26

Czynnik reumatoidalny ( RF )

 

11,00 zł

 

 

27

Czynnik reumatoidalny ( odczyn lateksowy)

 

11,00 zł

 

 

28

Dehydrogeneza mleczanowa ( LDH)

 

10,00 zł

 

 

29

fosfataza alkaliczna ALP

 

10,00 zł

 

 

30

Fosforan nieorganiczny

 

10,00 zł

 

 

31

Gamma glutamylotranspeptydaza (GGTP)

 

10,00 zł

 

 

          32

Kreatynina

 

10,00 zł

 

 

  33

Kinaza fosfokreatynowa izoenzym CK-MB

 

59,00 zł

 

 

34

Kinaza fosfokreatynowa (CK)

 

23,00 zł

 

 

35

Kwas foliowy

 

73,00 zł

 

 

          36

Kwasy żółciowe

 

71,50 zł

 

 

38

Lipaza

 

23,00 zł

 

 

39

Lit

 

26,00 zł

 

 

40

Magnez całkowity

 

10,00 zł

 

 

41

Miedź w surowicy

 

10,00 zł

 

 

42

Mocznik

 

10,00 zł

 

 

43

Kwas moczowy

 

10,00

 

 

44

potas

 

10,00 zł

 

 

45

Sód

 

10,00 zł

 

 

46

Trójglicerydy

 

10,00 zł

 

 

47

Wapń całkowity

 

10,00 zł

 

 

48

Żelazo

 

10,00 zł

 

 

49

Żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC)

 

16,00 zł

 

 

 

KOAGULOGIA

 

 

 

 

50

PT – czas protrombinowy

 

15,00 zł

 

 

51

TT – czas trombinowy

 

15,00 zł

 

 

52

Fibrynogen (FIBR)

 

15,00 zł

 

 

53

D-dimer

 

52,00 zł

 

 

54

CRP ultraczułe

 

33,00 zł

 

 

 

SEROLOGIA

 

 

 

 

55

Grupa krwi ABO, RH

 

2 x 24,00

 

 

56

PTA (pośredni test antyglobulinowy); odczyn  Coombsa

 

19,00

 

 

57

BTA ( bezpośredni test antyglobulinowy) ; odczyn  Coombsa

 

19,00

 

 

58

Poszukiwanie przeciwciał u ciężarnych (PTA,LEN) (ALO)

 

19,00 zł

 

 

MIKROBIOLOGIA, BAKTERIOLOGIA, SEROLOGIA, PARAZYTOLOGIA

 

 

 

59

Wymaz z oka

( posiew na obecność drobnoustrojów tlenowych oraz identyfikacja do dwóch wyhodowanych drobnoustrojów i antybiogram)

 

43,00 zł

 

 

60

Wymaz z ucha

( posiew na obecność drobnoustrojów tlenowych oraz identyfikacja do dwóch wyhodowanych drobnoustrojów i antybiogram)

 

43,00 zł

 

 

61

Posiew aspiratu z zatok

( posiew na obecność drobnoustrojów tlenowych oraz identyfikacja do dwóch wyhodowanych drobnoustrojów i antybiogram)

 

53,00 zł

 

 

 

62

Wymaz z nosa

( posiew na obecność drobnoustrojów tlenowych oraz identyfikacja do dwóch wyhodowanych drobnoustrojów i antybiogram)

 

43,00 zł

 

 

63

Wymaz z gardła

( posiew na obecność drobnoustrojów tlenowych oraz identyfikacja do dwóch wyhodowanych drobnoustrojów i antybiogram)

 

43,00 zł

 

 

64

Wymaz z jamy ustnej

( posiew na obecność drobnoustrojów tlenowych oraz identyfikacja do dwóch wyhodowanych drobnoustrojów i antybiogram)

 

43,00 zł

 

 

65

Wymaz z migdałków

( posiew na obecność drobnoustrojów tlenowych oraz identyfikacja do dwóch wyhodowanych drobnoustrojów i antybiogram)

 

53,00 zł

 

 

66

Wymaz z nagłośni

( posiew na obecność drobnoustrojów tlenowych oraz identyfikacja do dwóch wyhodowanych drobnoustrojów i antybiogram)

 

53,00 zł

 

 

 

67

Posiew plwociny

(identyfikacja wyhodowanych tlenowych drobnoustrojów patogennych i antybiogram)

 

53,00 zł

 

 

68

Posiew ilościowy moczu

(identyfikacja wyhodowanych tlenowych drobnoustrojów i antybiogram)

 

43,00 zł

 

 

69

Kał – ocena bakteriologiczna flory jelitowej

 

43,00 zł

 

 

70

Kał – badanie ogólne

 

16,00 zł

 

 

71

Kał – wykrywanie w  kale krwi utajonej

 

24,00 zł

 

 

72

Kał – posiew  - dzieci do 2 lat

( identyfikacja wyhodowanych drobnoustrojów  patogennych)

 

53,00 zł

 

 

73

Kał – posiew  - dorośli

( identyfikacja wyhodowanych drobnoustrojów  patogennych)

 

53,00 zł

 

 

74

Kał – wykrywanie jaj pasożytów / pasożytów

 

18,00 zł

 

 

75

Wymaz z cewki moczowej

( posiew na obecność drobnoustrojów tlenowych oraz identyfikacja do dwóch wyhodowanych drobnoustrojów i antybiogram)

 

53,00 zł

 

 

76

Posiew nasienia

( posiew na obecność drobnoustrojów tlenowych oraz identyfikacja do dwóch wyhodowanych drobnoustrojów i antybiogram)

 

53,00 zł

 

 

77

Wymaz spod napletka

( posiew na obecność drobnoustrojów tlenowych oraz identyfikacj wyhodowanych drobnoustrojów i antybiogram)

 

53,00 zł

 

 

78

Wymaz z pochwy

( posiew na obecność drobnoustrojów tlenowych oraz identyfikacj wyhodowanych drobnoustrojów i antybiogram)

 

 

53,00 zł

 

 

 

IMMUNOCHEMIA

 

 

 

 

79

Hormon LH

 

39,00 zł

 

 

80

Hormno ( ACTH)

 

60,00 zł

 

 

81

Hormon ( FSH)

 

39,00 zł

 

 

82

TSH (s)

 

30,00 zł

 

 

83

Hormon wzrostu (GH)

 

30,00 zł

 

 

84

Insulina

 

73,00 zł

 

 

85

Kortyzol

 

63,00 zł

 

 

86

Kortyzol w moczu

 

63,00 zł

 

 

87

Peptyd C

 

73,00 zł

 

 

88

Progesteron

 

49,00 zł

 

 

89

Prolaktyna

 

30,00 zł

 

 

90

Przeciwciała p. peroksydazie tarczycowej ( Anti-TPO)

 

73,00 zł

 

 

91

Przeciwciała p. tyreoglobulinie (Anti – TG)

 

73,00 zł

 

 

92

Testosteron

 

73,00 zł

 

 

93

Trijodotyronia całkowita (TT3)

 

31,00 zł

 

 

94

Trijodotyronia wolna ( FT3)

 

30,00 zł

 

 

95

Tyreoglobulina

 

83,00 zł

 

 

96

Tyroskyna całkowita (TT4)

 

31,00 zł

 

 

97

Tyroksyna wolna ( FT4)

 

30,00 zł

 

 

98

Wolny estriol (FE3)

 

43,00 zł

 

 

99

Wolny testosteron

 

79,00 zł

 

 

 

MARKERY NOWOTWOROWE

 

 

 

 

100

Antygen CA 125

 

53,00 zł

 

 

101

Antygen CA 15-3

 

53,00 zł

 

 

102

Antygen CA 19-9

 

53,00 zł

 

 

103

Antygen CA 72-4

 

53,00 zł

 

 

104

Antygen karcynoembrionalny (CEA)

 

53,00 zł

 

 

105

Antygen  raka płaskonabłonkowego SCC

 

53,00 zl

 

 

106

Antygen swoisty stercza (PSA) całkowity

 

53,00 zł

 

 

107

Antygen swoisty dla stercza (PSA) wolny

 

63,00 zł

 

 

108

Antygen   HBs  (HBsAg)

 

28,00 zł

 

 

109

Przeciwciała HBS  ( anty  HBS)

 

43,00 zł

 

 

110

Przeciwciała p. Helicobater pylori – metoda ilościowa

 

63,00 zł

 

 

 

PROFILE

 

 

 

 

111

Profil lipidowy

 

22,00 zł

 

 

112

Profil wątrobowy

 

35,00 zł

 

 

113

Profil nerkowy

 

27,00 zł

 

 

114

Profil tarczycowy podstawowy

 

50,00 zł

 

 

115

Profil tarczycowy pełny

 

90,00 zł

 

 

116

Profil tarczycowy rozszerzony

 

145,00 zł

 

 

117

Profil  kostny

 

30,00 zł

 

 

118

Profil sercowy

 

35,00 zł

 

 

119

Profil alergiczny – dziecko 20 alergenów

 

170,00 zł

 

 

120

Profil alergiczny – dorosły 20 alergenów

 

170,00 zł

 

 

121

Profil trzustkowy

 

75,00 zł

 

                
 

 

ZABIEGI REHABILITACYJNE

 

KINEZYTERAPIA

1

Porada lekarska lekarza rehabilitacji

100,00 zł

2

Porada lekarska lekarza rehabilitacji w domu chorego

150,00 zł

3

Ćwiczenia indywidualne (bierne, czynno-bierne) 30 min.

30,00 zł

4

Ćwiczenia  w odciążeniu 30 min.

15,00 zł

5

Ćwiczenia czynne, izometryczne 20 min.

10,00 zł

6

Wyciąg pulsacyjny

10,00 zł

7

Ćwiczenia na przyrządach ( rower, stepter, bieżnia)

10,00 zł

8

Ćwiczenia w domu pacjenta 60 min.

50,00 zł

 

FIZYKOTERAPIA

9

Zabiegi elektroterapii: galwanizacja, jonizacja z własnym lekiem, diadynamik, interferencja,tens

7,00 zł

10

Pole magnetyczne niskiej częstotliwości

10,00 zł

11

Sollux

5,00 zł

12

Bioptron

5,00 zł

13

Laser – skaner

8,00 zł

14

Laser punktowy

13,00 zł

15

Ultradźwięki miejscowe

8,00 zł

16

Kąpiel wirowa KKG lub stóp

10,00 zł

17

Kąpiel wirowa KKD – duża

15,00 zł

18

Krioterapia miejscowa CO2

8,00 zł

19

Krioterapia ogólnoustrojowa – kriokomora ( badanie lekarskie gratis)

30,00 zł

 

MASAŻ

20

Masaż ręczny częściowy 20 min

20,00 zł

21

Masaż ręczny całego grzbietu 30 min.

30,00 zł

22

Masaż ręczne całego ciała 60 min

60,00 zł

23

Aquavibron częściowy10 min.

10,00 zł

24

Aquavibron całego grzbietu 20 min

15,00 zł

25

Drenaż limfatyczny ręczny 45 min

45,00 zł

26

Drenaż limfatyczny ręczny i bandażowanie ( materiał pacjenta)

60,00 zł

27

Drenaż penumatyczny ok.  30 min

10,00 zł

    

         INNE

28

Kinesiotaping aplikacja pojedyńcza mała do 30 cm

15,00 zł

29

Kinesiotaping aplikacja pojedyńcza duża 30 – 80 cm

20,00 zł

30

Kinesiotaping aplikacja przeciwobrzękowa jednej kończyny

25,00 zł

31

Bandażowanie z materiałem pacjenta

20,00 zł

 

 

Lp.

 

DZIAŁ POMOCY DORAŹNEJ

 

Cena

 

1

Nieuzasadnione wezwanie karetki „S”

500,00 zł

2

Nieuzasadnione wezwanie karetki „P”

400,00 zł

3

Transport chorego na noszach

55,00 zł

4

Prywatny przewóz chorego karetką pogotowia – transport sanitarny

5,00zł za 1km + 70,00 zł     za 1 godz. pracy karetki

5

Wyjazd zespołu specjalistycznego „S”

360,00 zł

6

Wyjazd zespołu podstawowego „P”

240,00 zł

7

Wyjazd zespołu ogólnolekarskiego

120,00 zł

8

Badanie lekarskie

60,00 zł

9

Nadzór ratowniczy

40,00 zł

10

Badanie EKG 12 odprowadzeniowe

20,00 zł

11

Badanie EKG 3 odprowadzeniowe

15,00 zł

12

Saturacja w karetce

5,00 zł

13

Pomiar RR

5,00 zł

14

Pomiar glukozy

5,00 zł

15

Pomiar temperatury

5,00 zł

16

Opatrunek prosty

20,00 zł

17

Opatrunek złożony

30,00 zł

18

Założenie wkłucia obwodowego

10,00 zł

19

Kaniulacja żyły szyjnej zewnętrznej

10,00 zł

20

Iniekcja dożylna

30,00 zł

21

Iniekcja domięśniowa

20,00 zł

22

Unieruchomienie złamań

30,00 zł

23

Unieruchomienie skręceń

25,00 zł

24

Unieruchomienie zwichnięć

25,00 zł

25

Zabezpieczenie odcinka kręgosłupa szyjnego

10,00 zł

26

Zabezpieczenie kręgosłupa za pomocą deski ortopedycznej

10,00 zł

27

Zabezpieczenie kręgosłupa u dzieci

10,00 zł

28

Tlenoterapia bierna

10,00 zł

29

Wspomaganie oddechu lub wentylacja przy użyciu worka samorozprężalnego

20,00 zł

30

Wspomaganie oddechu lub wentylacja przy użyciu respiratora

35,00 zł

31

Udrożnienie dróg oddechowych bezprzyrządowe

10,00 zł

32

Udrożnienie dróg oddechowych z zastosowaniem rurki ustno- gardłowej

15,00 zł

33

Udrożnienie dróg oddechowych z zastosowaniem rurki krtaniowej

30,00 zł

34

Udrożnienie dróg oddechowych z zastosowaniem maski krtaniowej

20,00 zł

35

Udrożnienie dróg oddechowych z zastosowaniem konikopunkcji

50,00 zł

36

Odsysanie dróg oddechowych

10,00 zł

 

37

Intubacja dotchawicza

30,00 zł

38

 

Wykonanie dojścia doszpikowego przy użyciu gotowego zestawu

60,00 zł

39

Zastosowanie opatrunków hydrożelowych w leczeniu ran oparzeniowych

30,00 zł

40

Wydanie orzeczenia lub zaświadczenia lekarskiego na życzenie pacjenta

30,00 zł

Lp.

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY

Cena

1

Za każdy dzień  hospitalizacji

115,00 zł

2

Za każdy dzień  hospitalizacji dla pacjentów apallicznych

235,00 zł

3

Miesięczna ryczałtowa opłata za pranie  odzieży i bielizny pacjentów

65,00 zł

Lp.

ŚWIADCZENIA ARCHIWUM SZPITALNEGO

Cena

1

Ksero historii choroby (opłata stała 10 zł ) + każda str. A4

0,70 zł

3

Wyciąg lub odpis dokumentacji medycznej za każdą stronę

7,00 zł

4

Sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych

7,00 zł

5

Wydanie orzeczenia lub zaświadczenia

30,00 zł