Aktualności    Telefony    Przewodnik pacjenta    Przetargi    Praca
  BIP
  Nawigacja
Spółka
  Info

Szpital
  O nas
  Telefony
  Dane
  Przetargi
  Praca
  Zbiory Danych

Oddziały

Pracownie

Poradnie

  Sterylizacja
  Szkoła Rodzenia
  Nocna opieka
  Przewodnik pacjenta
  Informacje dla pracowników
  Ogród Nadziei

  

Ratownictwo Medyczne


Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR)

ul. Lecha 11, Tczew

tel. 777-66-86
tel. alarmowy 999 lub 112

 


Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistyczny (S21) Tczew

ul. 30 Stycznia 57/58

 

Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistyczny (S22) Gniew

ul. 7-go Marca 10

 

 

Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy (P78) Pelplin

ul. Pólko 12

 

 

Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy (P79) Tczew
ul. 30 Stycznia 57/58

 

 

 

Dyżury telefoniczne pełnią odpowiednio wyszkolone pielęgniarki - dyspozytorki.

Wszystkie karetki stosownie do ich zadań są kompleksowo wyposażone.

Świadczeń medycznych udzielają: lekarze specjaliści, pielęgniarki anestezjologiczne oraz ratownicy medyczni.

 

Stany nagłe bezpośrednio zagrażające życiu i zdrowiu będące wskazaniem do wyjazdu Zespołów Ratownictwa Medycznego (Tel.: 999):

* utrata przytomności;

* zaburzenia świadomości;

* drgawki;

* nagły i ostry ból w klatce piersiowej;

* zaburzenia rytmu serca;

* nasilona duszność;

* nagły i ostry ból brzucha;

* uporczywe, długotrwałe wymioty;

* poród;

* ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leków, ukąszenia lub użądlenia przez jadowite zwierzęta;

* zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami;

* rozległe oparzenia;

* porażenie prądem;

* podtopienie lub utonięcie;

* wypadki komunikacyjne;

* próba samobójcza;

* rozległa rana będąca efektem urazu;

* urazy kończyny dolnej uniemożliwiające samodzielne poruszanie się;

PERSONEL MEDYCZNY:
Kierownik: Marek Klusek  58 777 52 11
Koordynator: Ewa Kruk    58 777 52 11