Aktualności    Telefony    Przewodnik pacjenta    Przetargi    Praca
  BIP
  Nawigacja
Spółka
  Info

Szpital
  O nas
  Telefony
  Dane
  Przetargi
  Praca
  Zbiory Danych

Oddziały

Pracownie

Poradnie

  Sterylizacja
  Szkoła Rodzenia
  Nocna opieka
  Przewodnik pacjenta
  Informacje dla pracowników
  Ogród Nadziei

  

REJESTR ZBIORÓW DANYCH


Na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy, zwany dalej „rejestrem”, składa się z wykazu zbiorów danych, zawierającego informacje określone w § 3 odrębne dla każdego zbioru danych.

Lp.

Nazwa zbioru

Data

Inne ważne informacje

1.

Dokumentacja medyczna

28-04-2016