Aktualno軼i    Telefony    Przewodnik pacjenta    Przetargi    Praca
  BIP
  Nawigacja
Sp馧ka
  Info

Szpital
  O nas
  Telefony
  Dane
  Przetargi
  Praca
  Zbiory Danych

Oddzia造

Pracownie

Poradnie

  Sterylizacja
  Szko豉 Rodzenia
  Nocna opieka
  Przewodnik pacjenta
  Informacje dla pracownik闚
  Ogr鏚 Nadziei

  Nagrody

Gepard Biznesu 2012

Rzetelni w ochronie zdrowia

Konkurs Efektywna Firma 2012

Przyjazny Szpital 2005

Per造 Medycyny 2010

Per造 Medycyny 2011

Per造 Medycyny 2011

Przyjazny Szpital 2005

Wiktoria 2012

Piel璕niarka Roku 2007

Certyfikat Rzetelni w Ochronie Zdrowia

Certyfikat - ISO 9001:2008

Certyfikat - ISO 9001:2008

Certyfikat - ISO 9001:2008

Certyfikat - ISO 9001:2008

Per造 Medycyny 2009

Per造 Medycyny 2010

Per造 Medycyna 2011

Per造 Medycyny 2011

Per造 Medycyny 2013

Per造 Medycyny 2013

Konkurs Efektywna Firma 2012

Konkurs Gepardy Biznesu 2012

Wiktoria 2012

  O鈔odek rehabilitacji dziennej dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego

O鈔odek rehabilitacji dziennej dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego

W naszym O鈔odku dzieci maj mo磧iwo嗆 korzystania zkompleksowej rehabilitacji,wkt鏎ej dzia豉nia z zakresu fizjoterapii wspomagane s terapi neurologopedyczn, psychologiczn, pedagogiczn oraz terapi zaj璚iow.

Praca ca貫go zespo逝 rehabilitacyjnego skupia si na tym, by nasi pacjenci dochodzili

do pe軟i zdrowia, nie tylko wsensie sprawno軼i ruchowej, ale r闚nie funkcji psychospo貫cznej.

Podstawa prawna:

1. Rozporz康zenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie 鈍iadcze gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej;

2. Za陰cznik nr 1 do rozporz康zenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r.;

3. Zarz康zenie NR 80/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 grudnia 2013 r.;

4. Za陰cznik nr 1n do zarz康zenia NR 80/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 16 grudnia 2013 r.;

5. Za陰cznik nr 3 d do zarz康zenia NR 80/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 16 grudnia 2013 r.


Jakie dzieci mog by poddane rehabilitacji?

Do Oddzia逝 przyjmowane s w szczeg鏊no軼i dzieci:

zgrupy wysokiego ryzyka ci捫owo-porodowego;

zwrodzonymi wadami rozwojowymi uk豉du nerwowego (np. przepukliny oponowo-rdzeniowe, ma這g這wie, wrodzone wodog這wie);

zchorobami metabolicznymi uk豉du nerwowego;

zzaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego;

zzespo貫m mikrozaburze czynno軼i m霩gu (z wy陰czeniem zespo堯w nadpobudliwo軼i psychomotorycznej);

zzespo豉mi aberracji chromosom闚 (w tym z zespo貫m Downa);

ztrwa造mi dysfunkcjami aparatu ruchu (w tym dzieci璚e pora瞠nie m霩gowe);

miopatie, zaniki nerwowo - mi窷niowe, nast瘼stwa chor鏏 urazowych i zapalnych OUN);

zzaburzeniami integracji sensorycznej;

znieprawid這wym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii;

zwrodzonymi wadami rozwojowymi wielu uk豉d闚.


Kto mo瞠 skierowa Pa雟twa dziecko do Oddzia逝?

Skierowanie do O鈔odka Dziennego Dla Dzieci wystawiaj lekarze nast瘼uj帷ych poradni specjalistycznych oraz lekarze specjalno軼i:

neonatologicznej

rehabilitacyjnej

ortopediii traumatologii narz康u ruchu,

neurologicznej,

reumatologicznej

chirurgiidzieci璚ej

endokrynologiidzieci璚ej

diabetologiidzieci璚ej

lekarzpodstawowej opieki zdrowotnej


Przyj璚ie do O鈔odka

· Po przedstawieniu wa積ego skierowania ustalana jest, w Rejestracji, data konsultacji lekarskiej.

· Na wizyt prosimy zabiera z sobposiadane wyniki bada i dokumenty( karty informacyjne z pobyt闚 w szpitalu)

· Lekarz przyjmuj帷y okre郵a liczb, cz瘰totliwo嗆, rodzaj, kolejno嗆 wykonywanych zabieg闚, kt鏎e maj na celu wspom鏂 Pa雟twa dziecko.

· Po zapoznaniu si z problemami pacjenta i ich analizie przez ca造 zesp馧 mo磧iwe s zmiany w cz瘰totliwo軼i i jako軼i zabieg闚 w zale積o軼i od potrzeb dziecka i post瘼闚 w jego terapii.

· Umawianie si do poszczeg鏊nych terapeut闚 nast瘼uje bezpo鈔ednio w rejestracji (czynna w godz.7.30 - 15.00, nr kontaktowy 58 777 666 46)


Jak przebiega rehabilitacja?

Leczenie usprawniaj帷e dzieci obejmuje:

poradlekarsk;

wielospecjalistycznporad terapeutyczn (konsylium);

鈍iadczenia z zakresu diagnozy i terapii psychologicznej (w tym 鈍iadczenia z zakresu psychoterapii i neuropsychologii);

鈍iadczenia z zakresu diagnozy i terapii logopedycznej (w tym 鈍iadczenia z zakresu neurologopedii i surdologopedii);

鈍iadczenia z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej;

鈍iadczenia z zakresu diagnozy i terapii zaburze Integracji Sensomotorycznej;

鈍iadczenia z zakresu terapii zaj璚iowej;

鈍iadczenia diagnostyczne-terapeutyczne z zakresu kinezyterapii;

wybranezabiegi z zakresu fizykoterapii (sollux, bioptron, laser, k徙iele wirowe);


Jaki jest spos鏏 prowadzenia zaj耩?

Oferujemy:

indywidualnterapi z poszczeg鏊nymi terapeutami;

kinezyterapidostosowan do stanu klinicznego dziecka (m.in. wg met. NDT-Bobath, wg. element闚 met. Vojty, element闚 met. SI, met. PNF);

zaj璚iagrupowe;

naukoraz doskonalenie czynno軼i 篡cia codziennego w ramach terapii zaj璚iowej.


Przez jaki okres czasu mo積a korzysta z rehabilitacji?

Czas trwania rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w O鈔odku dziennym wynosi do 120 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. Pacjenci mog korzysta ze 鈍iadcze w o鈔odku 1, 2 lub 3 razy w tygodniu. O cz瘰totliwo軼i i rodzaju zaleconych pacjentowi zabieg闚 decyduje lekarz.


Jak d逝go trwaj zabiegi rehabilitacyjne?

Czas trwania rehabilitacji, uzale積iony jest od jego wieku oraz jego indywidualnych potrzeb.


Dla dzieci w wieku 0-3 lata:


- 獞iczenia indywidualne 40 -45 min.
- 獞iczenia z wykorzystaniem element闚 integracji sensorycznej 30 – 40 min.
- 獞iczenia z systematyki kinezyterapeutycznej 20 – 30 min.,
- zabiegi
z fizykoterapii (zale篡 od rodzaju zleconego zabiegu)
- zaj璚ia indywidualne z psychologiem, logoped, pedagogiem specjalnym-30-45 min.


Dziecko powinno przebywa w o鈔odku przynajmniej 1h i mie wykonane przynajmniej 2 鈍iadczenia.

Dla dzieci w wieku 4-7 lat :


- 獞iczenia indywidualne 40-45 min.
- 獞iczenia metodami terapii manualnej i edukacji sensomotorycznej 40-45 min
- 獞iczenia z systematyki kinezyterapeutycznej 30 – 40 min.
- 獞iczenia grupowe (3-4 osoby w grupie) 30min
- zabiegi fizykalne ( w zale積o軼i od rodzaju zleconego zabiegu)
- 獞iczenia indywidualne z psychologiem, logoped, pedagogiem specjalnym 30-40 min


Dziecko powinno przebywa w o鈔odku przynajmniej 2h i powinno mie wykonane przynajmniej 2 鈍iadczenia.

Dla dzieci w wieku od 8 do 18 lat:

- 獞iczenia indywidualne metod NDT- Bobath 40-45 min.
- 獞iczenia indywidualne metodami terapii manualnej i innymi metodami edukacji sensomotorycznej 40- 45 min.
- 獞iczenia dodatkowe z systematyki kinezyterapeutycznej 30 min.
- 獞iczenia w grupie (3-4 osobowej) 30 min.
- zabiegi fizykalne (w zale積o軼i od rodzaju zabieg闚),
- zaj璚ia
indywidualne z psychologiem, pedagogiem specjalnym , logoped 40 min.

Dziecko powinno przebywa w o鈔odku przynajmniej 3h i mie wykonane przynajmniej 3 鈍iadczenia

Wsp馧praca z rodzicami

O鈔odek 軼i郵e wsp馧pracuje z rodzicami lub opiekunami dziecka. Wsp馧praca polega na uczestnictwie (w miar mo磧iwo軼i) podczas pracy terapeuty z dzieckiem, poradnictwie, instrukta w kwestii zalece post瘼owania rehabilitacyjnego.

Proponujemy cykliczne spotkania z rodzicami z r騜nymi specjalistami na kt鏎ych b璠ziemy porusza istotne tematy, zwi您ane z szeroko poj皻 pomoc dla dziecka i jego rodzic闚.

Konieczne jest pisemne upowa積ienie dla osoby (nie rodzica), kt鏎e przyprowadza i pod opiek, kt鏎ej przebywa dziecko w O鈔odku.

Prosimy o powiadamianie (przynajmniej dzie wcze郾iej) o nieobecno軼i dziecka na terapii, aby umo磧iwi um闚ienie w to miejsce innego oczekuj帷ego na zabiegi.


Metody oceny skuteczno軼i rehabilitacji w o鈔odku.

Ocena skuteczno軼i rehabilitacji w o鈔odku dokonywana b璠zie poprzez ocen post瘼闚 pacjenta wyra穎nych przez realizacj cel闚 bli窺zych, tych wyznaczanych na poszczeg鏊ne sesje terapeutyczne oraz cel闚 dalszych uwzgl璠niaj帷ych popraw funkcji i jako軼i funkcjonowania w 鈔odowisku.

Ocena dokonywana b璠zie przez lekarza prowadz帷ego oraz ca造 zesp馧 terapeutyczny.
Szczeg馧owe monitorowanie przebiegu procesu usprawniania opiera si b璠zie na dokumentacji medycznej prowadzonej wed逝g wytycznych ICF ( International Classification of Functioning Disability and Heath).


Kryteria oceny zako鎍zenia rehabilitacji w o鈔odku dziennym.

O zako鎍zeniu rehabilitacji decyduje lekarz O鈔odka na podstawie opinii ca貫go zespo逝 terapeutycznego, na temat stanu funkcjonalnego pacjenta i jako軼i jego funkcjonowania w 鈔odowisku.
Ocena stanu pacjenta jest dokonana na podstawie dok豉dnej dokumentacji medycznej prowadzonej przez ka盥ego cz這nka zespo逝 terapeutycznego, uczestnicz帷ego w procesie usprawniania danego pacjenta.

Realizacja cel闚 mo瞠 oznacza zako鎍zenie rehabilitacji w o鈔odku.

Dla jednego pacjenta mo瞠 oznacza wyczerpanie mo磧iwo軼i leczenia zachowawczego i pr鏏 leczenia np. operacyjnego. Dla innego pacjenta, kt鏎y pojawi si jako niemowl z zaburzeniami centralnej koordynacji, przeszed pomy郵nie proces wieloprofilowej rehabilitacji i funkcjonuje prawid這wo w swoim 鈔odowisku, realizuj帷 swoje cele i zadania 篡ciowe, b璠zie oznacza wyleczenie. Wymiernym kryterium jest wiek pacjenta.

O鈔odek przyjmuje pacjent闚 w wieku od 0 do 18 roku 篡cia.

W dniu wypisu z O鈔odka pacjent otrzymuje kart informacyjn zawieraj帷 ocen zako鎍zenia rehabilitacji i zalecenia.

Wszelkie informacje na temat funkcjonowania O鈔odka mo積a uzyska w naszej Rejestracji - nr kontaktowy 58 777 666 46

Nasz zesp馧:

kordynator O鈔odka:

Anna Wr鏏lewska

lekarze:

Ma貪orzata Radzikowska

Krystyna Kozakiewicz - Sroka

fizjoterapeucii:

Dominika Ptasi雟ka

Katarzyna Guziewicz

Magdalena Jaruga

Izabela Nag鏎ska

Jacek Rozumek

psycholog:

Agnieszka Schonfeld

neurologopedzi:

Ilona Brzozowska-Misiewicz

Ma貪orzata Go喚biewska

pedagog/terapeuta zaj璚iowy:

Anna Tuchel

Galeria o鈔odka