Aktualności    Telefony    Przewodnik pacjenta    Przetargi    Praca
  BIP
  Nawigacja
Spółka
  Info

Szpital
  O nas
  Telefony
  Dane
  Przetargi
  Praca
  Zbiory Danych

Oddziały

Pracownie

Poradnie

  Sterylizacja
  Szkoła Rodzenia
  Nocna opieka
  Przewodnik pacjenta
  Informacje dla pracowników
  Ogród Nadziei

  

Poradnie specjalistyczne
przy ul. 30 Stycznia 57/58

Rejestracja Ogólna

tel. 058 777-66-64

Poradnia Endoskopii i Gastroskopii

tel. 058 777-67-49

Poradnia Kardiologiczna

tel. 058 777-67-04

Poradnia Diabetologiczna

tel. 058 777-66-34

Poradnia Alergologiczna

tel. 058 777-66-46

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
tel. 058 777-66-84

Medycyna Pracy

tel. 058 777-66-01

Gabinet USG

tel. 058 777-67-08

POZ Rejestracja

tel. 058 777-66-62

Sterylizacja

tel. 058 777-67-22

Apteka Szpitalna

tel. 058 777-67-45

Szkoła rodzenia

tel. 058 777-66-43

TK i Rezonans magnetyczny – EUROMEDIC

tel. 022 441-11-11

Stacja Dializ DIAVERUM

tel. 58 532 13 74

Poradnie specjalistyczne
przy ul. Wojska Polskiego 5

Poradnia chirurgiczna

tel. 058 777-66-88

Pracownia RTG

tel. 058 777-66-80

Oddział Chorób Wewnętrznych

Izba Przyjęć

tel. 058 777-66-90

 

Gabinet lekarski

tel. 058 777-66-91

 

Dyżurka pielęgniarska I piętro

tel. 058 777-66-92

 

Dyżurka pielęgniarska II piętro

tel. 058 777-66-93

 

Pracownia RTG

tel. 058 777-66-96

 

Sekretariat

tel. 058 777-66-98

 

Oddział Chirurgii

Izba przyjęć

tel. 058 777-66-14

Gabinet lekarski

tel. 058 777-66-18

Gabinet lekarski

tel. 058 777-66-69

Dyżurka pielęgniarek

tel. 058 777-66-26

Dyżurka pielęgniarek pooperacyjna

tel. 058 777-67-46

Pracownia RTG

tel. 058 777-66-17

Gabinet lekarski RTG

tel. 058 777-67-27

Sekretariat

tel. 058 777-66-70

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział

tel. 058 777-67-30

Gabinet lekarski

tel. 058 777-67-33

Dyżurka pielęgniarek

tel. 058 777-67-51

Oddział Pediatryczny

Gabinet lekarski

tel. 058 777-66-41

Gabinet lekarza dyżurnego

tel. 058 777-66-54

Dyżurka pielęgniarek I

tel. 058 777-67-44

Izba przyjęć

tel. 058 777-67-40

Ordynator

tel. 058 777-65-55

Sekretariat

tel. 058 777-66-52

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

gabinet lekarski (ginekologia, budynek A)

tel. 058 777-67-48

gabinet lekarski (położnictwo, budynek C)

tel. 058 777-66-12

dyżurka położnych (ginekologia, budynek A)

tel. 058 777-67-52

dyżurka położnych (położnictwo, budynek C)

tel. 058 777-66-43

Oddział Neonatologiczny

Dyżurka pielęgniarek

tel. 058 777-67-35

Ratownictwo medyczne

Nr alarmowy dla telefonów komórkowych

112

Nr alarmowy dla telefonów stacjonarnych

999, 777 66 86

Oddział Rehabilitacyjny

Sekretariat

tel./fax. 058 531-30-72, 531-33-19 wew. 41

Pielęgniarka Oddziałowa

tel. 058 531-33-19 wew. 44

Gabinet lekarski

tel. 058 531-33-19 wew. 31

Dyżurka pielęgniarek

tel. 058 531-33-19 wew. 32

Gabinet fizjoterapii Rejestracja

tel. 058 531-33-19, wew. 45

Gabinet fizjoterapii

tel. 058 531-33-19 wew. 36

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego
Gabinet lekarza rehabilitacji
Rehabilitacja Kardiologiczna Dzienna

 

tel. 058 531-33-19 wew. 46


tel. 058 531-33-19 wew. 39
tel. 058 531-33-19 wew. 33

Hospicjum

Sekretariat

tel./fax. 058 531-30-72, 531-33-19 wew. 41

Pielęgniarka Oddziałowa

tel. 058 531-33-19 wew. 44

Hospicjum Domowe

tel. 058 531-33-19 wew. 35

Dyżurka Pielęgniarek

tel. 058 531-33-19 wew. 34

ZOL Tczew

Sekretariat

tel./fax. 058 531-30-72, 531-33-19 wew. 41

Gabinet Ordynatora

tel. 058 531-33-19 wew. 42

Pielęgniarka Oddziałowa

tel. 058 531-33-19 wew. 44

Dyżurka pielęgniarek

tel. 058 531-33-19 wew. 43

ZOL Gniew

Sekretariat

tel. 058 535-23-14, 535-23-47

Pracownicy administracji dostępni od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.25 do 15.00
.

Sekretariat

tel. 777-66-73, 777-66-35
fax. 531-38-30
sekretariat@szpitaletczewskiesa.pl

Dział Zasobów Ludzkich

Kierownik: Teresa Roszkowska

tel. 058 777-66-67
roszkowska.teresa@szpitaletczewskiesa.pl

Sekcja kadr

tel. 058 777-67-10
kadry@szpitaletczewskiesa.pl

Sekcja płac

tel. 058 777-66-79
place@szpitaletczewskiesa.pl

Dział księgowości

Główny księgowy: Teresa Piotrowska

tel. 058 777-66-21 teresa.piotrowska@szpitaletczewskiesa.pl

Sekcja księgowości

tel. 058 777-66-71, tel. 777-66-72
ksiegowosc@szpitaletczewskiesa.pl

Kasa

tel. 058 777-66-60

Dział Kontraktowania i Rozliczeń

Pełnomocnik Dyrektora ds.Organizacyjnych
oraz Kontraktowania i Rozliczeń:
Maciej Bieliński

tel. 058 777-66-37
maciej.bielinski@szpitaletczewskiesa.pl

Sekcja kontraktowania umów

tel. 058 777-66-63
dkir@szpitaletczewskiesa.pl

Sekcja rozliczania umów

tel. 058 777-66-63
dkir@szpitaletczewskiesa.pl

Statystyka

tel. 058 777-67-20
statystyka@szpitaletczewskiesa.pl

Dział Informatyki

Kierownik: Łukasz Grabski

tel. 058 777-65-49
kierownik.inf@szpitaletczewskiesa.pl

Dział Techniczny

Kierownik: Mirosław Życki

tel. 058 777-65-46
miroslaw.zycki@szpitaletczewskiesa.pl

Dział Transportu

Inspektor ds. transportu: Bartłomiej Wróbel

tel. 664 027 597 wrobel.bartek@szpitaletczewskiesa.pl

Pełnomocnik  ds. zamówień publicznych, jakości i administracji
Robert Dombrowski

tel. 058 777-66-73
dombrowski.robert@szpitaletczewskiesa.pl


Inspektor ds. zintegrowanego systemu zarządzania
oraz ds. rozwoju i pozyskiwania funduszy

Hanna  Furtak


tel. 058 777-66-74
furtak.hanna@szpitaletczewskiesa.pl


Główny Specjalista ds. pozyskiwania funduszy i rozwoju
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych:

Tomasz Bronk


tel. 696-051-037
bronk.tomasz@szpitaletczewskiesa.pl

Zaopatrzenie
Mirosław Wołoszyk

tel. 058 777-66-45
zaopatrzenie@szpitaletczewskiesa.pl

Pełnomocnik ds. praw pacjenta
Danuta Kowalska

tel. 058 777-53-30
kowalska.danuta@szpitaletczewskiesa.pl

Magazyn medyczny
Jarosław Einbacher

tel. 058 777-66-51

 

Spalarnia Odpadów Medycznych

tel. 058 777-66-49, 777-67-11

Drukarnia
Robert Barra

tel. 058 777-66-68
drukarnia@szpitaletczewskiesa.pl

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Robert Barra

tel. 058 777-67-53

Stanowisko ds. obrony cywilnej
Kazimierz Górny

tel. 058 777-67-53

Stanowisko ds. BHP
Hanka Szczypińska

tel. 058 777-66-23
bhp@szpitaletczewskiesa.pl

Stanowisko pielęgniarki ds. higieny szpitalnej i epidemiologii
Bożena Jacuńska

 

tel. 058 777-66-58
jacunska.bozena@szpitaletczewskiesa.pl

Pielęgniarka koordynująca podstawową i specjalistyczną opiekę zdrowotną
Bo
żena Bujarska

 

tel. 058 777-53-30
bujarska.bozena@szpitaletczewskiesa.pl

Pracownik socjalny
Anna Mielewczyk

tel. 058 777-67-08
mielewczyk.anna@szpitaletczewskiesa.pl

Specjaliści ds. kontroli kodowania świadczeń medycznych
Katarzyna Zawadzi
ńska
Dorota Koziura


tel. 058 777-66-70
kasia.zawadzinska@szpitaletczewskiesa.pl
dorota.koziura@szpitaletczewskiesa.pl