Aktualności    Telefony    Przewodnik pacjenta    Przetargi    Praca
  BIP
  Nawigacja
Spółka
  Info

Szpital
  O nas
  Telefony
  Dane
  Przetargi
  Praca
  Zbiory Danych

Oddziały

Pracownie

Poradnie

  Sterylizacja
  Szkoła Rodzenia
  Nocna opieka
  Przewodnik pacjenta
  Informacje dla pracowników
  Ogród Nadziei

  
Dokumenty ubezpieczenia
Godziny pracy poradni i POZ
Godziny rejestracji w poradniach specjalistycznych i POZ
Pełnomocnik ds. praw pacjenta
Prawa pacjenta
Przyjęcie na oddział i pobyt na oddziale
Cennik

 

W naszym Szpitalu funkcję Pełnomocnika ds. praw pacjenta pełni pani Danuta Kowalska. Wszelki skargi i wnioski możecie państwo kierować od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:25 – 15:00.

Pokój pełnomocnika znajduje się na parterze w budynku G, pokój 109. Możecie Państwo skontaktować się z Pełnomocnikiem telefonicznie (058 777 53 30) lub drogą mailową na adres: kowalska.danuta@szpitaletczewskiesa.pl