Aktualności    Telefony    Przewodnik pacjenta    Przetargi    Praca
  BIP
  Nawigacja
Spółka
  Info

Szpital
  O nas
  Telefony
  Dane
  Przetargi
  Praca
  Zbiory Danych

Oddziały

Pracownie

Poradnie

  Sterylizacja
  Szkoła Rodzenia
  Nocna opieka
  Przewodnik pacjenta
  Informacje dla pracowników
  Ogród Nadziei

  Artykuły: Praca
2011-12-26 Zmiana szczegółowych warunków konkursu ofert (zmiana - Rozdział IV pkt. 1) dotyczy ogłoszenia na udzielenie świadczeń medycznych z dnia 14-12-2011


2011-12-21 Ogłoszenie wyników konkursu na hemodilaizy dla pacjentów z ostrą niewydolnością nerek


2011-12-14 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie wykonywania czynności przez:
- lekarza w Oddziale Pomocy Doraźnej - oferta dla 6 lekarzy
- lekarza w Domowej Opiece Długoterminowej  - oferta  dla 4 lekarzy
- lekarza w oddziale chirurgicznym
- lekarza w poradni gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
- lekarza okulistę
- lekarza neurologa
- lekarza  w poradni gastroenterologicznej - oferta  dla 2 lekarzy
- specjalistę w dziedzinie  fizjoterapii w dziale rehabilitacyjnym  - oferta dla 4 osób
- instruktora terapii zajęciowej
- psychologa w oddziałach szpitalnych
- pielęgniarkę w oddziale rehabilitacyjnym
- pielęgniarkę w poradni chirurgicznej i urazowo ortopedycznej
- pielęgniarkę w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie  - oferta dla 2 pielęgniarek
- położną w oddziale neonatologicznym
- sterylizatora
- lekarza w poradni endokrynologiczno – ginekologicznej
- mgr fizjoterapii
- pielęgniarkę w Domowej Opiece Długoterminowej  
- psychologa w hospicjum domowym

2011-12-13 Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie:
- hemodializy w ostrej niewydolności nerek

2011-12-13 Ogłoszenie wyników konkursu na hemodilaizy dla pacjentów z ostrą niewydolnością nerek


2011-12-02 Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie zdrowotne w zakresie:
- hemodializy w ostrej niewydolności nerek

2011-10-31 Ogłoszenie wyników konkursu ofert - dzień publikacji 14.10.2011
na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie:wykonywania czynności pielęgniarki koordynującej i nadzorującej pracę w dziale opieki długoterminowej

2011-10-14 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
wykonywania czynności pielęgniarki koordynującej i nadzorującej pracę w dziale opieki długoterminowej


2011-09-20 Wyniki konkursu ofert ogłoszonego dnia 02.09.2011


2011-09-02 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
- wykonywania czynności lekarza ortopedy (konsultacje szpitalne)
- wykonywania czynności lekarza oddziału rehabilitacyjnego – pełnienie dyżurów lekarskich (oferta dla 3 lekarzy)
- wykonywania czynności lekarza oddziału anestezjologii i intensywnej terapii – pełnienie dyżurów lekarskich
- wykonywania czynności pielęgniarki koordynującej i nadzorującej pracę w Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej i w poradniach specjalistycznych2011-08-31 Wyniki konkursu ofert ogłoszonego dnia 17.08.2011


2011-08-30 Ogłoszenie wyników konkursu na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie wykonywania czynności lekarza oddziału chirurgicznego


2011-08-17 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
- wykonywania czynności lekarza oddziału chirurgicznego 
- wykonywania czynności lekarza Oddziału Pomocy Doraźnej – oferta dla 5 lekarzy
- wykonywania czynności lekarza okulisty
- wykonywania czynności mgr fizjoterapii
- wykonywania czynności pielęgniarki w poradni chirurgicznej i urazowo ortopedycznej2011-08-11 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania czynności lekarza oddziału chirurgicznego
Strona 9 z 9 << < 6 7 8 9