Ratownictwo Medyczne
Dodane przez Grabus dnia 25.03.2011 13:10

Ratownictwo Medyczne


Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR)

ul. Lecha 11, Tczew

tel. 777-66-86
tel. alarmowy 999 lub 112

 


Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistyczny (S21) Tczew

ul. 30 Stycznia 57/58

 

Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistyczny (S22) Gniew

ul. 7-go Marca 10

 

 

Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy (P78) Pelplin

ul. Pólko 12

 

 

Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy (P79) Tczew
ul. 30 Stycznia 57/58

 

 

 

Dyżury telefoniczne pełnią odpowiednio wyszkolone pielęgniarki - dyspozytorki.

Wszystkie karetki stosownie do ich zadań są kompleksowo wyposażone.

Świadczeń medycznych udzielają: lekarze specjaliści, pielęgniarki anestezjologiczne oraz ratownicy medyczni.

 

Stany nagłe bezpośrednio zagrażające życiu i zdrowiu będące wskazaniem do wyjazdu Zespołów Ratownictwa Medycznego (Tel.: 999):

* utrata przytomności;

* zaburzenia świadomości;

* drgawki;

* nagły i ostry ból w klatce piersiowej;

* zaburzenia rytmu serca;

* nasilona duszność;

* nagły i ostry ból brzucha;

* uporczywe, długotrwałe wymioty;

* poród;

* ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leków, ukąszenia lub użądlenia przez jadowite zwierzęta;

* zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami;

* rozległe oparzenia;

* porażenie prądem;

* podtopienie lub utonięcie;

* wypadki komunikacyjne;

* próba samobójcza;

* rozległa rana będąca efektem urazu;

* urazy kończyny dolnej uniemożliwiające samodzielne poruszanie się;

PERSONEL MEDYCZNY:
Kierownik: Marek Klusek  58 777 52 11
Koordynator: Ewa Kruk    58 777 52 11