Rejestr zbiorów danych
Dodane przez Grabus dnia 27.11.2015 14:08

REJESTR ZBIORÓW DANYCH


Na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy, zwany dalej „rejestrem”, składa się z wykazu zbiorów danych, zawierającego informacje określone w § 3 odrębne dla każdego zbioru danych.

Lp.

Nazwa zbioru

Data

Inne ważne informacje

1.

Dokumentacja medyczna

28-04-2016