Aktualności    Telefony    Przewodnik pacjenta    Przetargi    Praca
  BIP
  Nawigacja
Spółka
  Info

Szpital
  O nas
  Telefony
  Dane
  Przetargi
  Praca
  Zbiory Danych

Oddziały

Pracownie

Poradnie

  Sterylizacja
  Szkoła Rodzenia
  Nocna opieka
  Przewodnik pacjenta
  Informacje dla pracowników
  Ogród Nadziei

  Artykuły: Praca
2014-07-30 Ogłoszenie w sprawie zatrudnienia pielęgniarki


2014-07-18 Ogłoszenie wyników konkursu nr 6/2014


2014-07-10 Ogłoszenie o konkursie ofert nr 06/2014 - na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania czynności przez:
1. lekarza wykonującego czynności koordynatora opieki paliatywno - hospicyjnej oraz świadczenie usług w poradni medycyny paliatywnej
2. lekarza wykonującego czynności ordynatora oddziału neonatologicznego

3. lekarza w Ratownictwie medycznym (oferta dla pięciu lekarzy)


2014-07-02 Opiekun medyczny


2014-06-24 Ogłoszenie wyników konkursu nr 05/2014


2014-06-13 Ogłoszenie o konkursie ofert nr 05/2014 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania czynności przez:
- lekarza w oddziale rehabilitacyjnym pełniącego dyżury medyczne i zabezpieczającego usługi medyczne w zakresie neurologii
- lekarza w poradni neurologicznej  oraz udzielanie konsultacji neurologicznych
- lekarza w oddziale rehabilitacyjnym pełniącego dyżury medyczne  
- lekarza  radiodiagnostyka
- lekarza w oddziale chirurgicznym  
- lekarza w oddziale chorób wewnętrznych

2014-05-22 Ogłoszenie wyników konkursu nr 04/2014


2014-05-21 Ogłoszenie rekrutacja położnych na świadczenie usług w ramach Indywidualnych Praktyk Położnych w oddziale ginekologiczno - położniczym Szpitali Tczewskich SA


2014-05-21 Ogłoszenie rekrutacja pielęgniarek, pielęgniarzy na świadczenie usług w ramach Indywidualnej Praktyki Pielęgniarskiej w oddziale chorób wewnętrznych Szpitali Tczewskich SA


2014-05-21 Ogłoszenie rekrutacja ratowników medycznych - kierowców na świadczenie usług w karetce asekuracyjnej w Szpitalach Tczewskich SA


2014-05-21 Ogłoszenie rekrutacja kierowców na świadczenie usług w Szpitalach Tczewskich SA


2014-05-09 Ogłoszenie o konkursie ofert nr 04/2014 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania czynności przez:
- lekarza w oddziale pediatrycznym i neonatologicznym - oferta dla 3 lekarzy
- lekarza w oddziale ginekologiczno - położniczym - oferta dla 4 lekarzy
- lekarza w oddziale chirurgicznym - oferta dla 5 lekarzy
- lekarza w oddziale neonatologicznym
- lekarza w przychodni podstawowej opieki zdrowotnej
- lekarza w oddziale rehabilitacyjnym i poradni rehabilitacyjnej - oferta dla 3 lekarzy
- lekarza w oddziale rehabilitacyjnym pełniącego dyżury medyczne i zabezpieczającego usługi medyczne w zakresie neurologii
- lekarza w oddziale rehabilitacyjnym pełniącego dyżury medyczne
- lekarza radiodiagnostyka
- lekarza w poradni chirurgicznej – oferta dla 4 lekarzy
- lekarza w poradni diabetologicznej oferta dla 2 lekarzy
- lekarza w poradni ginekologiczno – położniczej i poradni patologii ciąży
- lekarza w poradni otolaryngologicznej oraz udzielanie konsultacji laryngologicznych
- lekarza wykonującego specjalistyczne badania endoskopowe
- lekarza a w poradni onkologicznej oraz udzielanie konsultacji onkologicznych
- lekarza w poradni neurologicznej oraz udzielanie konsultacji neurologicznych
- lekarza w poradni alergologicznej oraz udzielanie konsultacji alergologicznych
- lekarza w Ratownictwie medycznym - oferta dla 2 lekarzy
- lekarza w izbie przyjęć oddziału chorób wewnętrznych
- lekarza w oddziale chorób wewnętrznych

2014-04-29 Lekarz w poradni endokrynologicznej


2014-04-10 Wyniki konkursu nr 03/2014


2014-04-03 Ogłoszenie o konkursie ofert nr 03/2014 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania czynności przez:
- lekarza specjalistę w dziedzinie kardiologii - wykonywanie zadań zastępcy ordynatora oddziału chorób wewnętrznych
- lekarza specjalistę w zakresie chorób wewnętrznych (dopuszcza się oferty lekarzy, którzy zakończyli okres odbywania specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych) - oferta dla 2 lekarzy - świadczenie usług w oddziale chorób wewnętrznych
- lekarza specjalistę w zakresie chorób wewnętrznych (pełnienie dyżurów lekarskich w oddziale chorób wewnętrznych) – oferta dla 4 lekarzy
- lekarza specjalistę w zakresie chorób wewnętrznych - wykonywanie badań z zakresu USG w oddziale chorób wewnętrznych  
- lekarza w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w Gniewie (świadczenie usług w wymiarze 8 godzin tygodniowo)
- lekarza w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w Gniewie (świadczenie usług w wymiarze 16 godzin tygodniowo)
- pielęgniarkę w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii
Strona 4 z 9 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>