Aktualności    Telefony    Przewodnik pacjenta    Przetargi    Praca
  BIP
  Nawigacja
Spółka
  Info

Szpital
  O nas
  Telefony
  Dane
  Przetargi
  Praca
  Zbiory Danych

Oddziały

Pracownie

Poradnie

  Sterylizacja
  Szkoła Rodzenia
  Nocna opieka
  Przewodnik pacjenta
  Informacje dla pracowników
  Ogród Nadziei

  Artykuły: Praca
2016-04-21 Ogłoszenia wyników konkursu nr 3/2016


2016-04-15 Ogłoszenie o konkursie ofert nr 03/2016 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania czynności przez:
- lekarza w OA i IT
- lekarza ortopedę - oferta dla 4 lekarzy
- lekarza w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w Gniewie (świadczenie usług w  wymiarze 8 godzin tygodniowo)
- lekarza w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w Gniewie (świadczenie usług w  wymiarze 16 godzin tygodniowo)
- lekarza  w poradni kardiologicznej
- lekarza  w poradni chirurgii urazowo – ortopedycznej oraz udzielanie konsultacji ortopedycznych szpitalnych - oferta dla 2 lekarzy
- lekarza wykonującego badania w zakresie diagnostyki histopatologicznej i biopsyjnej oraz sekcji zwłok
- lekarza specjalistę w zakresie chorób wewnętrznych - świadczenie usług w oddziale rehabilitacyjnym, zakładzie opiekuńczo – leczniczym i hospicjum (dyżury medyczne)

2016-02-23 Ogłoszenie wyników konkursu nr 2/2016


2016-02-15 Ogłoszenie o konkursie ofert nr 2/2016
- lekarza w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii (oferta dla 4 lekarzy)

2016-01-25 Ogłoszenie wyników do konkursu 1/2016 - na udzilenie świadczeń medycznych


2016-01-15 Ogłoszenie o konkursie ofert nr 01/2016
- lekarza w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii (oferta dla 4 lekarzy)
- lekarza w poradni  urologicznej


2015-12-18 Ogłoszenia wyników konkursu nr 8/2015


2015-12-08 Ogłoszenie o konkursie ofert nr 8/2015
- lekarza w oddziale chorób wewnętrznych
- lekarza w izbie przyjęć oddziału chorób wewnętrznych

2015-10-23 Ogłoszenie w sprawie zatrudnienia położnej w oddziale położniczo - ginekologicznym


2015-10-23 Ogłoszenie w sprawie zatrudnienia lekarza specjalisty w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii


2015-09-24 Ogłoszenia wyników konkursu nr 7/2015


2015 -09-15 Ogłoszenie o konkursie ofert nr 07/2015 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania czynności przez:
-lekarza w poradni gastroenterologicznej
-lekarza w pracowni RTG  (opisywanie  badań RTG oraz mammografii)2015-08-21 Ogłoszenie wyników konkursu nr 06/2015


2015-08-12 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania czynności przez:
- lekarza w poradni ortopedycznej
- lekarza w karetce asekuracyjnej

2015-07-15 Ogłoszenia wyników konkursu nr 05/2015
Strona 2 z 9 < 1 2 3 4 5 > >>